Projecten

Project op korte termijn
Beursstand
Beursstand

Voor het uitdragen van onze boodschap zullen we ons regelmatig presenteren op (motor)beurzen.

Project op lange termijn
Waarborgen van continuïteit m.b.t.

  • Lesmotoren
  • “Body-check” apparaat

In het traject dat afgelegd moet worden om goedkeuring te krijgen van het CBR vormen het body-check-apparaat en de lesmotoren een onmisbare schakel.

De Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten stelt zich dan ook ten doel om hierin voor continuïteit te zorgen.

Hiermee wordt bereikt dat ook in de toekomst gebruik gemaakt kan worden van dit “Body-check”-apparaat en de lesmotoren ter beschikking worden gesteld. Ook dat deze blijvend worden ontwikkeld en aangepast aan wet –en regelgeving.

“Body-check” appraraat

Body Check Apparaat

Met dit apparaat kan objectief worden vastgesteld of iemand met een lichamelijke handicap in staat is om veilig een motor te besturen. Bijvoorbeeld kunnen reactiesnelheid van en kracht in ledematen worden gemeten.

Lesmotoren

Lesmotor 2

De projectgroep MMvG heeft in de lesmotoren geïnvesteerd en deze ontwikkeld om gehandicapten in staat te stellen om rijles en vervolgens een CBR rijtest af te leggen. Hiervoor zijn de motoren aanpasbaar aan de handicap.