Missie en Visie

Onze missie
Het begeleiden van gehandicapten op het traject om (weer) te gaan motorrijden, door voorlichting te geven aan organisaties, belangenverenigingen en individuele belanghebbenden.
Doel is om continuïteit te brengen in dit proces.

Onze Visie
Door het volgen van je passie voor motorrijden, doorbreek je grenzen en (her)win je als gehandicapte onverwachte vaardigheden.
Bijzonder aan onze voorlichting is dat deze gegeven en gedemonstreerd wordt door motorrijders/sters, die zelf gehandicapt/ chronisch ziek zijn.

Uit onze statuten
De Stichting Mobiliteit voor Gehandicapten heeft tot doel :
“Het bevorderen van het deelnemen door gehandicapten aan het gemotoriseerde verkeer in het algemeen en in het bijzonder met de motor, voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.