Bestuur

Bijzonder is, dat het bestuur van onze stichting gevormd wordt door motorrijders die zelf gehandicapt/ chronisch ziek zijn. Uitzondering hierop is Tjerk de Ruiter die ons adviseert in zijn hoedanigheid als revalidatiearts.

Voorzitter
Maarten Ogg
Maarten Ogg

Secretaris
Astrid Rozeboom (foto)

Penningmeester
Leendert Poortenaar
Leendert Poortenaar

Overige bestuursleden (optineel)
Bert Pot
Bert Pot

Frans Makker
Frans Makker

Tjerk de Ruiter
[T3] TjerkdeRuiter